Verzenden & retourneren

Formulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:    
JEFTA fashion&more
Kerkstraat 37
4191 AA Geldermalsen
0345-572345 
welkom@jefta.nl 

 

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]..............................   herroept.


Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]...................

 

Klantgegevens:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mailadres: 

 

Reden herroeping:

*doorhalen wat niet van toepassing is