Privacy Policy

Artikel 11 Privacy

11.1     De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van JEFTA.nl. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel- bezorg en betalingsgegevens.

11.2     JEFTA.nl voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. JEFTA.nl zal zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.